Stichting Actie-Platform Nuenen Zuid
Aandacht voor een prettige en leefbare woonomgeving

Privacyverklaring Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid

Als Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid zijn wij verplicht u te informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Dit in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder AVG). Deze wet is heel uitgebreid, maar de belangrijkste regels hebben we voor u hieronder op een rij gezet.

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid uw persoonsgegevens. Alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon zijn persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email. Om u met onze nieuwsbrieven goed te informeren, hebben we persoonsgegevens nodig. De Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid houdt zich aan de AVG, die aangeeft hoe wij met persoonsgegevens moeten omgaan. U leest hierover meer in ons privacy statement dat u altijd bij ons mag opvragen.

Verzamelen en vastleggen van gegevens
Als u inschrijft als sympathisant van de Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid dan vragen wij u naar algemene persoonsgegevens, zoals naam, adres en email. We slaan deze op in een digitaal bestand.

Beveiliging
De beveiliging van uw gegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals firewalls, virusscanners, wachtwoordbeleid, en gedragsregels voor bestuur en medewerkers. Alleen die medewerkers die hiervoor bevoegd zijn mogen inzage hebben in de persoonsgegevens van de Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid. Dit betekent concreet dat de Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid er zorg voor draagt dat uw gegevens niet:

·        In onbevoegde handen komen
·        Verloren raken
·        Door onoplettendheid openbaar worden

Bewaren van gegevens
Na afmelding als sympathisant worden uw gegevens vernietigd.

Uw rechten
Zolang uw gegevens in ons bezit zijn, hebt u de volgende rechten:

·        Het recht te weten wat er met uw gegevens gebeurt;
·        Het recht op inzage en afschrift (kopie) van uw gegevens;
·        Het recht om onze medewerker te vragen feitelijke onjuistheden in de gegevens te corrigeren;
·        Het recht om informatie die niet relevant is, te laten verwijderen;
·        Het recht een verzoek in te dienen om uw gegevens te laten vernietigen;
·        Het recht op het indienen van een klacht met betrekking tot deze rechten.

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Gegevens uitwisselen
De Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid hecht veel waarde aan uw privacy. Wij wisselen geen informatie over u uit met andere organisaties, tenzij wij hiervoor toestemming hebben van u zelf.

Tot slot
Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Mocht er desondanks toch iets misgaan, laat het ons dan weten! Wij zorgen dan dat de fout zo goed mogelijk hersteld wordt. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen over uw privacy? Wenst u gebruik te maken van uw rechten? Of hebt u een klacht?

Neem dan contact op met de secretaris van de Stichting Actieplatform Nuenen Zuid.

U kunt ook informatie vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/