Stichting Actie-Platform Nuenen Zuid
Aandacht voor een prettige en leefbare woonomgeving

De foto's zijn gemaakt door Petra Godefrooij tijdens een ballonvaart in 2011.

Welkom op de website Stichting Actieplatform Nuenen Zuid

Waar staat het actieplatform voor?

In contacten met bewoners en belangstellenden vragen zij ons hier wel eens naar. Wij behartigen de belangen van de bewoners van Nuenen-Zuid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en sociale en fysieke veiligheid. Meer in detail:
-      een prettige en veilige woonomgeving waarin het groene dorpse karakter behouden blijft en/of verder wordt ontwikkeld;
-      geen hoogbouw maar maximaal 3 bouwlagen, een passende architectuur en ruimtelijke ordening, privacy en woongenot;
-      een sociaal- en verkeersveilige woonomgeving voor kinderen, volwassenen en ouderen;
-      het behoud en/of verder ontwikkelen van een aaneengesloten groen-blauwe structuur waar vrije tijd, recreatie, spelen en bewegen veilig plaats kunnen vinden;
-      realisatie van voorzieningen voor bewoners die zijn afgestemd op de behoefte van de bewoners van Nuenen-Zuid zoals bijvoorbeeld scholen, winkels, openbaar vervoer en gezondheidszorg.

Op deze website kunt u meer over ons te weten komen. U treft nieuwsberichten en relevante documenten aan over de diverse projecten die in Nuenen-Zuid spelen. Tevens informatie over wie wij zijn, en hoe u met ons in contact kunt komen.

Stichting

In december 2020 hebben we het Actie Platform Nuenen Zuid geformaliseerd in een stichting. Dit betekent dat we sterker staan richting gemeente en projectontwikkelaars. Tevens kunnen we u beter informeren en, waar gewenst, vertegenwoordigen. 

Hoe kunt u geïnformeerd blijven en ons steunen?

Uw steun is van harte welkom!  Meld u aan als sympathisant door middel van een email naar info@actieplatformnuenenzuid.nl onder vermelding van “sympathisant Actieplatform”. U ontvangt dan onze nieuwsberichten via de email.

Namens Stichting Actieplatform Nuenen Zuid

Kees Doesburg, voorzitter
Frank Roumans, secretaris
Ron Jacobs, penningmeester